Dị tật không âm đạo, làm sao nhận biết?

Gần 60 năm bị dị tật bẩm sinh không có âm đạo, người phụ nữ 56 tuổi lần đầu tiên được làm vợ.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *