Đề xuất phê duyệt khẩn cấp vaccine Pfizer


Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đã họp và thống nhất đề nghị Bộ Y tế phê duyệt vaccine Covid-19 của Pfizer/BioNTech.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *