Đệ nhất bún mắm chợ Bà Chiểu, người Sài Gòn quyết chịu nóng tìm đến ăn

Quán chỉ có vài ba cái ghế. Khách đến, ngồi ăn như ôm cả cái quầy hàng, theo dõi hết thảy cách làm nên một tô bún để khi ăn, “mồ hôi mẹ mồ hôi con” cứ theo nhau chảy. 

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *