Đề án Cải cách mô hình kiểm tra hàng nhập khẩu: Vì lợi ích của doanh nghiệp


Nếu thực hiện tốt việc cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm với hàng nhập khẩu, thì môi trường kinh doanh sẽ thêm phần thuận lợi và tạo dư địa cho tăng trưởng.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *