Đấu trường Hổ Quyền ở Huế thời Nguyễn: Tôn vinh sự oai dũng của loài voi

Đấu trường Hổ Quyền ở Huế là nơi xưa kia triều Nguyễn tổ chức các trận chiến giữa voi và hổ để tôn vinh sự oai dũng của loài voi.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *