Dấu hiệu nhận biết ngộ độc rượu và cách sơ cứu ai cũng cần biết

Dấu hiệu nhận biết ngộ độc rượu và cách sơ cứu ai cũng cần biết
Tê, yếu chân tay một bên chân tay hoặc một bên mặt, nói ngọng trong khi đã tỉnh táo là dấu hiệu ngộ độc rượu đã nặng.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *