Đầu bếp gốc Việt kể chuyện 'cày' 14 giờ/ngày nơi Dubai giữa dịch Covid-19

Trong cuộc khủng hoảng Covid-19 của ngành dịch vụ toàn cầu, đầu bếp gốc Việt LiLy Hoa Nguyễn vẫn duy trì hoạt động hai nhà hàng Việt tại Dubai. Để làm được điều đó, bà mẹ hai con LiLy đều đặn làm việc 14 giờ mỗi ngày.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *