Đảng bộ Tổng Công ty HUD phấn đấu nộp ngân sách nhà nước bình quân 1.000 tỷ/năm


Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) phấn đấu nộp ngân sách nhà nước bình quân 1.000 tỷ/năm.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *