Đàn ông yêu bằng mắt, còn phụ nữ yêu bằng gì?

‘Đàn ông yêu bằng mắt’ là thật. Phụ nữ thì được đánh giá là sáng suốt hơn trong quyết định gắn bó cuộc đời cùng ai.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *