Đàn ông cũng đang là nạn nhân của ngược đãi trong gia đình

Cứ ba nạn nhân của ngược đãi trong gia đình thì hai người là nữ, một người là nam.
 

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *