Dai-ichi Life đồng hành cùng giải chạy Vietnam Kizuna Ekiden 2019


Tập đoàn Dai-ichi Life và Dai-ichi Life Việt Nam đã tuyển chọn 56 vận động viên tham gia giải chạy Vietnam Kizuna Ekiden 2019, diễn ra tại Hà Nội.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *