Đà Nẵng: Khu du lịch sinh thái Suối Lương ngang nhiên xây đập chặn suối

Khu du lịch sinh thái Suối Lương (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) ngang nhiên xây đập ngăn dòng, tích nước phục vụ du lịch.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *