Coteccons cơ bản hoàn tất tái cơ cấu


Coteccons cơ bản hoàn tất tái cơ cấu bộ máy hoạt động và nhân sự, sẵn sàng cho những hợp tác quy mô lớn trong năm nay.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *