Cơn co giật trong giấc ngủ có làm phiền bạn?

Cơn co giật trong giấc ngủ có làm phiền bạn?
Một số người gặp những cú giật mình (hypnic) khi mới thiếp ngủ vài giây hoặc đang ngủ thì bị tỉnh dậy bởi một cơn co giật cơ thể khá mạnh.

Nguồn

Post Author: Y Sĩ

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *