Có bẩn khi mặc áo ngực 6 lần mới giặt?

Cuộc khảo sát cho thấy nhiều phụ nữ mặc áo ngực vài lần rồi mới mang đi giặt. Trong khi đó, chuyên gia nhấn mạnh vào tần suất mặc hơn.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published.