Chuyên gia WB: Kiểm soát xuất khẩu sẽ làm trầm trọng thêm khủng hoảng lương thực ở nhiều quốc gia

Trong các cuộc khủng hoảng trước đây, chính phủ các nước đã áp đặt hơn 80 hạn chế mới đối với các sản phẩm thực phẩm. Những hành động đó đã đẩy giá thế giới tăng thêm từ 13% đến 15%.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *