Chuyển đổi số sôi động nhưng chưa tới doanh nghiệp nhỏ


Covid-19 đã đẩy chuyển đổi số phát triển mạnh nửa năm qua nhưng “hơi thở” này còn chưa lan tỏa đến các doanh nghiệp nhỏ.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *