Choáng với căn nhà làm từ …. 4000 cây dừa lão trăm tuổi!

Choáng với căn nhà làm từ .... 4000 cây dừa lão trăm tuổi!
Bỏ ra 6 tỷ đồng, đi khắp nơi tìm 4000 cây dừa lão từ 80 đến cả trăm năm, vợ chồng ông Dương Văn Thưởng đã hoàn thành tâm nguyện cả đời mình.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *