Chàng trai trường nghề mê nghiên cứu khoa học

Trong quá trình học nghề điện – điện tử ở trường, Châu Đình Viển có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có đề tài chế tạo ra mô hình thực hành đạt giải cấp thành phố và chuẩn bị thi cấp quốc gia.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *