“Chạm” cho đúng trong trải nghiệm khách hàng kỷ nguyên số

Trải nghiệm khách hàng là hành trình của những điểm chạm (touch point). Vậy “chạm” thế nào để trúng trái tim khách hàng?

The post “Chạm” cho đúng trong trải nghiệm khách hàng kỷ nguyên số appeared first on Tạp chí Doanh nhân Online.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *