Cập nhật mới nhất về Thuốc và Phương pháp điều trị Covid-19

Cập nhật mới nhất về thuốc và phương pháp điều trị covid-19

 

Cập nhật mới nhất về Thuốc điều trị Covid-19

Có nhiều bằng chứng nhất vẫn là Remdesivir và Dexamethasone.

Cập nhật mới nhất về thuốc và phương pháp điều trị covid-19

Tình hình phát triển thuốc và phương pháp diều trị covid-19

Cập nhật mới nhất về thuốc và phương pháp điều trị covid-19

Tài liệu tham khảo

https://www.facebook.com/ts.hungpham/posts/3810334118983895

Bài viết Cập nhật mới nhất về Thuốc và Phương pháp điều trị Covid-19 được xuất bản tại Y Học Cộng đồng.

Nguồn

Post Author: Y Sĩ

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *