Cấp lại giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho hãng bay Tre Việt


Bộ GTVT được giao xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho hãng hàng không Tre Việt bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *