Cảm thấy 'chuyện ấy' hơi ít, vậy bao nhiêu là 'vừa'?

Không có câu trả lời chính xác cho lịch ‘giao ban’ (quan hệ tình dục) là bao lâu một lần, mà chính mức độ mà cả hai cảm thấy thoải mái nhất mới là ‘vừa’ nhất!

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *