Cách ly trả phí ở khách sạn: Nhu cầu có, sao chưa áp dụng mở rộng?

TP.HCM vừa cho phép 8 khách sạn làm nơi cách ly có trả phí phục vụ chuyên gia nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Trước đó, Hạ Long ở Quảng Ninh cũng thực hiện cách ly tại khách sạn có trả phí. Đây cũng là nhu cầu của nhiều người ở khu cách ly tập trung, hoặc nhiều người Việt trở về từ nước ngoài. 

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *