Các công trình đền chùa nổi tiếng tại Tokyo độc đáo kỳ lạ

Tokyo vốn là một thành phố hiện đại và có nhịp sống hiện đại nhất, đây cũng là nơi gìn giữ tốt nét đẹp văn hóa thần đạo của mình.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *