Bridgestone giới thiệu thông điệp thương hiệu mới với chiến lược phát triển bền vững đến 2050


Bridgestone Việt Nam chính thức giới thiệu thông điệp thương hiệu mới “Solutions for your journey” (tạm dịch tiếng Việt: Giải pháp cho mọi hành trình), thể hiện tầm nhìn dài hạn của Bridgestone đến năm 2050.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *