Bộ Y tế: Kết hợp việc cấp căn cước công dân và tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Bộ Y tế: Kết hợp việc cấp căn cước công dân và tiêm vắc-xin phòng COVID-19
Người đến tiêm phải mang căn cước công dân hoặc thông báo số định danh cá nhân có mã QR do công an cấp và giấy xác nhận tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 trước đó (nếu có).

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *