Bình Dương thu hút FDI 6 tháng hơn 2,5 tỷ USD, đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển KT-XH

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bình Dương đạt được nhiều kết quả nổi bật về kinh tế – xã hội. Trong đó, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 2,5 tỷ USD, hơn 33.817 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh trong nước.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published.