Bill Gates dự đoán thế giới hậu Covid-19


Covid-19 có thể kéo theo hàng loạt khủng hoảng kinh tế, lương thực, chính trị, đảo ngược tiến độ phát triển của thế giới tới hàng chục năm, theo Bill Gates.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *