Bệnh lao kháng thuốc và thách thức trong điều trị

Bệnh lao kháng thuốc và thách thức trong điều trị
Lao kháng thuốc và lao siêu kháng thuốc là bệnh hết sức nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có khoảng 27.000 người mắc bệnh lao siêu đề kháng, trong đó có khoảng 16.000 người đã tử vong.

Nguồn

Post Author: Y Sĩ

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *