Bán đảo Sơn Trà: Cấp thẻ tham quan; cấm xe tay ga thì đi lộ trình nào?

Du khách di chuyển bằng xe tay ga và xe du lịch khi tham quan bán đảo Sơn Trà phải gởi xe và sử dụng xe trung chuyển. Tất cả người lên xuống nơi đây sẽ được cấp thẻ tham quan theo các diện khác nhau.
 

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *