Bài 4.06 : Cảnh giác dược vắc xin

 

               Biên dịch: Lê Văn Bạn
Hiệu đính:Nguyễn Khởi Quân, TS. BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

Định nghĩa

Theo CIOMS/WHO Working Group, cảnh giác dược vắc xin được định nghĩa là một “Khoa học và các hoạt động liên quan đến

  • Sự phát hiện
  • Đánh giá
  • Hiểu
  • Sự thông báo

Về các tác dụng phụ sau chủng ngừa, các vấn đề khác liên quan đến vắc xin hoặc chủng ngừa và để ngăn ngừa các tác dụng không mong muốn của chúng “.

 PHARMACOVIGILANCE

Giống như cảnh giác dược thuốc, cảnh giác dược vắc xin nhằm mục đích phát hiện sớm các tác dụng phụ để kích hoạt sự đánh giá nguy cơ chính xác và đáp ứng thích hợp(quản lí nguy cơ). Điều này đảm bảo tối thiểu hóa tác động tiêu cực lên các cá nhân. Mục tiêu khác của cảnh giác dược vắc xin là để làm giảm tác động tiêu cực tiềm tàng của các chương trình tiêm chủng.

Cảnh giác dược dựa vào 3 bước

  1. Phát hiện dấu hiệu: gợi ý một AEFI liên quan đến một vắc xin và không xảy ra tình cờ. Báo cáo tự phát của nhân viên y tế thông qua các hệ thống giám sát AEFI tạo ra các dấu hiện về tính an toàn đặc trưng .
  2. Phát triển thuyết nhân quả: phát triển các giả thuyết về việc liệu có mối quan hệ nhân quả giữa tác dụng phụ và sự chủng ngừa dựa trên các dấu hiệu được báo cáo.
  3. Kiểm tra thuyết nhân quả: kiểm tra các giả thuyết thông qua việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu dịch tễ học thích hợp, bao gồm các nghiên cứu về tập dữ liệu sẵn có.

Tài liệu tham khảo

https://vaccine-safety-training.org/vaccine-pharmacovigilance.html

Bài viết Bài 4.06 : Cảnh giác dược vắc xin được xuất bản tại Y Học Cộng đồng.

Nguồn

Post Author: Y Sĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *