Bắc Giang: Kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp hoạt động trở lại


Đến nay Ban Quản lý Các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Giang, một số huyện đang tập trung rà soát, khẩn trương cho phép các DN đủ điều kiện an toàn phòng, chống dịch (PCD) hoạt động trở lại.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *