Bà nội thiếp đi ngủ trưa một lúc, tỉnh dậy đã thấy cả căn bếp tan hoang, nhưng câu nói của đứa cháu khiến bà không thể tức giận

Bà nội thiếp đi ngủ trưa một lúc, tỉnh dậy đã thấy cả căn bếp tan hoang, nhưng câu nói của đứa cháu khiến bà không thể tức giận
Bắt chước bà nội, cậu bé nghịch ngợm định nhào bột làm bánh nhưng ‘thành quả’ lại vượt xa ý định ban đầu.

Nguồn

Post Author: Y Sĩ

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *