Australia lùi thời gian ban hành kết luận điều tra cuối cùng với dây đai thép Việt Nam


Australia tiếp tục gia hạn thời gian ban hành dữ kiện trọng yếu, kết luận điều tra cuối cùng trong vụ việc điều tra CBPG đối với sản phẩm dây đai thép phủ màu của Việt Nam.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *