8 yếu tố lành mạnh ở những người sống thọ

8 yếu tố lành mạnh ở những người sống thọ
Trang web Bright Side bật mí nhưng nhân tố ở những người sống thọ. Đây là sự kết hợp của một lối sống lành mạnh, năng động và hạnh phúc và một chút trợ giúp từ di truyền học.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *