400.000 thuê bao chưa thể chuyển mạng giữ số


30% trong 400.000 thuê bao muốn chuyển mạng giữ số nhưng không được bị nhà mạng chuyển đi từ chối sai quy định.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *