12 doanh nghiệp Việt Nam được xuất khẩu thủy sản trở lại vào Saudi Arabia


Sau 2 năm áp dụng lệnh tạm ngừng nhập khẩu thủy sản có xuất xứ từ Việt Nam, Saudi Arabia vừa cho phép 12 doanh nghiệp Việt được xuất khẩu trở lại với một số mặt hàng thủy sản.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *