'10 năm trước, không ai nghĩ Bình Định có thể xây nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư lớn nhất Việt Nam'

“Hơn 10 năm trước, không ai nghĩ 1 doanh nghiệp dược tại Bình Định có thể nghiên cứu và sản xuất thành công thuốc điều trị ung thư. Không ai nghĩ Bình Định có thể xây dựng nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư có quy mô lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam”, ông Lâm Hải Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nói.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *