10 dấu hiệu trên đôi tay tố cáo tình trạng sức khỏe


Bàn tay thường bị lạnh, đỏ, tê, run, cứng… đều là dấu hiệu cảnh báo sớm những vấn đề bệnh lý. 

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *